Защо отрицателните йони са от съществено значение за живите същества?

отрицателните йони

Йонизиращите въздуха уреди могат да подобрят здравето на хората. Те пречистват въздуха чрез генериране на отрицателни йони. Отрицателните йони се срещат естествено в природата в близост до водопади и след тежки бури и имат ефект на пречистване на въздуха. Отрицателните йони са привлечени от положително зареден прах и димни частици. Тези нови по-тежки комбинирани частици след това падат надолу към земята, оставяйки въздуха пречистен.

Йоните са физически частици във въздуха, които имат или положителен, или отрицателен заряд. Те получават това зареждане от загуба или от придобиване на електрон. Природата осигурява както положителни, така и отрицателни йони в изобилие, но когато става въпрос за положителното ни физическо здраве, именно отрицателните йони са важни.

Фирма за отстраняване на течове: https://techovebg.net/отстраняване-на-течове/

Най-добрият естествен генератор на отрицателни йони е мълнията, последвана от прибоя на вълните в океана и водопадите. Отрицателните йони също са в изобилие в планините и горите, тъй като всички растения отделят йони. В чистия природен въздух може да се установи много висока концентрация на отрицателни йони. За пречистване на вашия дом наемете влагоуловител.

Отрицателни йони могат да бъдат активно произведени от ток с високо напрежение, течащ през метални игли (островърха йонизация). Островърхата йонизация е най-ефективният начин за производство на голям обем отрицателни йони. Въпреки това, отрицателни йони имат много кратък живот (2 – 6 минути) и умират, преди те да могат да се придвижат из цялото жилище. Също така, някои мощни генератори на йони произвеждат така наречената „черна стена“ – черен прах, който се утаява върху повърхности, по-специално около генератора за йони. Повечето йонизатори са преодолели проблемите на черните стени. Технологията за окисляване, която използва бактерицидна ултравиолетова светлина произвежда достатъчно отрицателни йони да бъде от полза за отстраняването на вредни частици от въздуха в околното пространство и за подпомагане на промяната на баланса на йони в тази среда, без да се създава „черна стена“.

Използвайте влагоуловители за пълно прочистване на въздуха във вашия дом.

Отрицателните йони пречистват въздуха чрез магнитно привличане на замърсители, докато тези новосформирани по-големи частици станат твърде тежки, за да останат във въздуха, който дишаме. Тези паднали частици обикновено се събират при ежедневното почистване на дома или офиса. Въпреки това, при тяхното почистване е препоръчително да използвате леко навлажнена кърпа или парцал, за да избършете стените и подовете, преди да използвате прахосмукачка. По този начин можете да избегнете развитието на плесени и тяхната миризма в стаята, които могат да доведат до болести. Най-важното обаче е, че замърсените частици вече са отделени от въздуха, което пречи да ги вдишваме в белите дробове, и така се предпазваме от болести като алергии и астма.

4.5/5 - (133 votes)
Comments
 • Отрицателните йони играят ключова роля в осигуряването на баланс и функциониране на клетките в нашите организми. Те помагат за поддържането на електрически потенциал в клетките и участват в множество биохимични процеси. Без тях, живите същества нямат възможност да изпълнят много от жизненоважните си функции.

 • Отрицателните йони са от съществено значение за живите същества, защото осигуряват електрически потенциал в клетките и участват в множество биохимични процеси, които са от съществено значение за функционирането на организмите. Без тях, няма да можем да изпълняваме жизненоважните си функции.

 • Thank you for your information about tattoos. I would love to help you with a design if you would like. Can you please provide some details about what you are looking for?

 • Some famous agile methodologies include Scrum, Kanban, and Extreme Programming (XP).

  Scrum is an iterative and incremental framework for managing product development. It focuses on delivering software in short, time-boxed iterations called sprints, typically lasting 2-4 weeks. Scrum teams have a set of predefined roles, including a product owner, a scrum master, and the development team.

  Kanban is a visual system for managing work. It utilizes a kanban board with columns representing different stages of work, such as „To Do,“ „In Progress,“ and „Done.“ Work items are represented by cards that move across the board as they progress. Kanban emphasizes limiting work in progress and optimizing flow efficiency.

  Extreme Programming (XP) is a software development methodology that emphasizes collaboration, feedback, and iterative development. It incorporates practices such as continuous integration, test-driven development, pair programming, and frequent releases. XP aims to deliver high-quality software quickly and respond to changing requirements effectively.

 • тото що отрицателните йони имат повече електрони от положителните йони и това ги прави по-негативно заредени

 • Стефан: Положителните йони също имат своята роля, но отрицателните йони осигуряват баланса и електричната активност в клетките на живите организми.

 • Здравейте! Каква е вашата любима част от поста?

 • Отрицателните йони помагат за подобряване на качеството на въздуха, който дишаме и способността ни да се чувстваме по-добре и по-енергични. ????????️

 • Отрицателните йони са важни за балансирането на енергията в нашите тела и за общото ни здраве. ????????????

 • Изключително интересно! Винаги съм се чудела за тази тема и какво означават отрицателните йони за нас. ????????‍♀️

Comments are closed.