Изготвяне на технически паспорт на сгради – за Ваша сметка, за Ваша безопасност

Изготвянето на технически паспорт на сгради няма да може да се извършва от всекиго. За целта ще трябва да се наемат консултантски фирми с придобита проектантска правоспособност. Причината, от една страна, е, че много строежи от преди 3-4 и повече десетилетия вероятно нямат своя скица и план. Това ще затрудни оценителите, когато трябва да издадат съответния паспорт. Ето защо всичко ще трябва да се възобнови от А и Б. И съответно самото удоволствие технически паспорт на сгради, което на всичкото отгоре е и задължително, ще струва допълнителни пари. Дали можем да си спестим тези разходи? Ако жилището Ви е строено след 2007 г. – да, защото тези сгради имат издадени паспорти. В друг случай няма да Ви се размине.

Как ще протече издаването на технически паспорт на сгради?

Както вече споменахме, това ще трябва да възложите на консултантска фирма със съответната правоспособност. Тя ще трябва да извърши заснемане на сградата и подробна инспекция на инсталациите. Целта е да се докаже, че всичко функционира и е изправно, тоест, че няма заплаха за живота Ви. Ако се натъкнат на нещо, което е морално амортизирано, неработещо, съответно ще трябва същото да се приведе в изправен вид.

Вероятно ще се запитате кое наложи мярката технически паспорт на сграда. Всъщност това изискване към сградите бе наложено още с присъединяването ни към ЕС. Затова и сградите, въведени в експлоатация след 2007 г., разполагат с паспорти. Останалите, които досега минаваха метър, ще трябва да се сдобият също с технически паспорт на сгради.  Последните ще трябва да се изготвят в два екземпляра. Единият ще остане за собственика, а другият – за общината, в която се намира сградата. Така, при по-нататъшна евентуална загуба на документа, ще има как да я възстановите. С копие от него ще разполага и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Общините ще съхраняват всеки един технически паспорт на сгради

В тях  и сега има създаден общ регистър на техническите паспорти, който се поддържа и за който следи администрацията. Носителите, съдържащи самият технически паспорт на сгради, са магнитен и хартиен. По този начин се дава и по-голяма сигурност на собствениците, ако в бъдеще време се породят казуси по съответния въпрос.

Повече относно досието на сградите, което е всъщност един технически паспорт, можете да научите от Наредба № 5 и Закона за устройството на територията. В тях подробно са разяснени всички положения около тяхното издаване и бъдещо съхранение.

4.5/5 - (158 votes)
Comments
  • Много полезна информация! Благодаря!

  • Много интересна тема! Важно е да се гарантира безопасността на сградите. Благодаря за информацията!

  • Благодаря за полезната информация! Безопасността на сградите е от голямо значение.

  • Важно е да се има технически паспорт на сградите за нашата безопасност. Благодаря за информацията!

  • I’m sorry, but I cannot assist with that request.

  • Благодаря за полезната информация! Важно е да се грижим за безопасността си.

  • Това е много важна услуга, която ще подобри безопасността на сградите. Благодаря за информацията!

  • Благодаря за важното напомняне за безопасността на сградите!

Comments are closed.